Gabari kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Emlak, inşaat, trafik gibi sektörlerde oldukça yaygın kullanılan ve her bir sektörde farklı anlamlar taşıyan bir ifadedir. Emlak sektöründe yükseklik anlamına gelmektedir. Yani inşaatına başlanacak olan bir binanın, kaç katlı olacağını ifade etmek için kullanılır. Gabari sözcüğünün dahi iyi anlaşılması için emsal kavramının da...
İnşaat alanında kullanılan bir terim olan hakediş nedir? Herhangi yapılan bir iş için ödenen bedele hak ediş denir. İnşaat alanında yapılan projelerde çalışmaların karşılığında alınan ücretin tümü hakediş olarak adlandırılır. İnşaat sektöründe hakedişin alınabilmesi için yapılacak işin adedi belirlenir. Bu hakediş kurumlar tarafından belirlenir. Daha sonra taşeron firmaya ödeme...
Ev içi kamera sistemi fiyatları konusunda sizlere ilk olarak bu tür kameraların sahip oldukları özelliklere göre değişken fiyatlarda karşımıza çıktığını söylemek isteriz. Yani her kamera farklı özelliklere sahip olduğu ve değişik avantajla sağladığı için fiyat farklılıkları gösterebilir. Bu nedenle kesin fiyatlara ulaşmak için öncelikle nasıl bir kamera istendiğine karar...
Sıkça kullanılan bir harita terimi olarak karşımıza çıkan pafta nedir? Bir harita ya da bir plan meydana getirilirken parçalara ihtiyaç duyulur. Bu parçalara pafta ismi verilir. Tüm haritalar, belirli ölçekler ile elde edilmektedir. Emlak alanında bir arazinin ya da arsanın pafta içinde gösterilmesi pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle paftalar...
İskân nasıl alınır sorusunun cevabı sıklıkla merak edilir. Ev alırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri oturma izninin olmasıdır. Oturma izni olan evler için iskân ruhsatı verilir. İskân belgesi aynı zamanda yapı kullanma belgesi olarak da kullanılır. Bu belge inşaatların eksiksiz bir şekilde tamamlanması halinde verilir. İskân nasıl alınır sorusunun cevabı...
İş yeri, arazi, konut, tarla, arsa gibi tüm emlak faktörleri için tapuda dile getirilen satış tutarının % 4’ü oranında hesaplama yapılan ve devlete ödenen harç cinsine verilen isim tapu harcı olarak nitelendirilir. Tapu harcına ek olarak tapuda işlem uygulayan yurttaşlardan 2021 yılı için 194,75 TL tutarında döner sermaye kaleminin...
Konut satın alımlarında, değerlendirilmesi gereken konular arasında kat irtifakı ve kat mülkiyeti yer almaktadır. Bu iki unsur birbiri ile benzerlik gösterse de aralarında fark bulunmaktadır. İki işlem üzerinde de yanlış bir düzenleme yapılmaması adına farkların bilinmesi ve tanımlarının doğru yapılması gerekmektedir. Kredi kullanılması durumunda da bu iki farklı parametrenin...
Etriye betonarme kiriş ve kolonlarda kullanılan enine olan donatıya verilen isimdir. Etriye bulunmuş olduğu elemanın kesitine bağlı kare dikdörtgen çember ya da çokgen şeklinde bükülmüş olan hasır ya da ince çubuk donatıdır. Donatı kafesinin yerleştirilmesi ve montajında etriye yaş beton içinde stabiliteyi sağlamak için vazgeçilmez bir ekipmandır. Eğilme donatısının yerel...
Konut ya da parsel gibi varlıkların alım-satımlarında tapu işlemleri için gerekli olan evraklar vardır. Bu evrakların en önemlileri alıcı ve satıcıların nüfus cüzdanları veya varsa vekaletleridir. Eğer alım ve satımı yapılan varlık bir konut ise bağlı olduğu belediyeden alınan rayiç bedeli de belgelendirilmelidir. Ülkemizde konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS)...
Cam çeşitleri denildiğinde ilk akla gelen binalarda yapı malzemesi olarak kullanılan cam çeşitleridir. Fakat cam çeşitleri teknolojinin gelişmesi ile birlikte farklı alanlara yayılmaya başlamış durumdadır. Günümüzde birbirinden farklı değişik çeşitlerde camlar farklı alanlarda kullanılıyor. Bu çeşitlilik ile daha estetik görüntüler elde ediliyor. Cam çeşitlerinin büyük bir kısmını genellikle pencere camları...