İmalat ya da yan ürün olarak kullanılabilen kontrplak çok bilinen bir orman ürünüdür. İnşaat ve mobilya sektörlerinin olmazsa olmaz malzemesi kontrplak, dayanıklılığı ve mukavemet özelliği yüksek olmasından dolayı birçok alanda kullanılır. Tercih edilme nedenlerinden biri de sağlığa zararlı olmamasıdır. Bu ahşap ürünü, filmli veya filmsiz olabilir. Filmli olanlar inşaat,...
Kalsiyum karbonatın çeşitli türevlerinden olan kalsit ve aragonit minerallerinin oluşturduğu aşınmaya müsait kayaçlara kireç taşı denilmektedir. Kireç taşlarının nasıl oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Ama çeşitli deniz canlılarının ölü vücut parçalarının zamanla üst üste birikmesi ve sıkışmasıyla oluştuğu düşünülmektedir. Çünkü kristalize olan kalsit ve aragonit mineraller kirecin içinde sıkça bulunmuştur....
Sahibi şirketler dışında olan bir gayrimenkulün işyeri olarak kiralanması halinde kira bedelinden kesilerek maliyeye ödenmesi gereken peşin vergidir. Kira bedelinin %22 si stopaj olarak kesilir.  Stopaj kesilmemiş kira bedeline brüt kira, kesildikten sonra kalan kısma net kira denir. Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen...
Derz dolgu uygulama malzemesi öncesinde mutlaka kontrol edilmelidir. Raf ömrü dolmuş, topaklı veya taşlaşmış ürünler uygulamanıza zarar verecektir. Derz dolgu harcının etiket bilgilerinde yer alan uyarı ve notlar muhakkak dikkate alınmalıdır. Uygulama öncesi uygulamanın yapılacağı alan muhakkak temizlenmeli ve nemlendirilmelidir. Derz dolgu yerde ve duvarda aynı kıvamda hazırlanmalıdır. Silim esnasında iyi sıkılmış çok...
1 Bina yapılırken yeraltı suyunu alacak drenajın iyi yapılmaması. 2 Bina temeli yakınında yapılan fosseptiklerin temele su bırakması. 3 Dökülen betonlarda vibratörün kullanılmaması ve dolayısıyla gerekli beton sıkıştırmasının yapılmaması. 4 Taşıyıcı perdelerin köşelerinde perde uç bölgesinin yapılmaması 5 Kiriş ve kolon demirlerinin ekleme kısımlarının kısa tutulması. 6 Betonun işçiliğini kolaylaştırmak için fazla su kullanılması. 7...
Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit “su”dur.Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar. Bunun...