İş yeri, arazi, konut, tarla, arsa gibi tüm emlak faktörleri için tapuda dile getirilen satış tutarının % 4’ü oranında hesaplama yapılan ve devlete ödenen harç cinsine verilen isim tapu harcı olarak nitelendirilir. Tapu harcına ek olarak tapuda işlem uygulayan yurttaşlardan 2021 yılı için 194,75 TL tutarında döner sermaye kaleminin...
Konut satın alımlarında, değerlendirilmesi gereken konular arasında kat irtifakı ve kat mülkiyeti yer almaktadır. Bu iki unsur birbiri ile benzerlik gösterse de aralarında fark bulunmaktadır. İki işlem üzerinde de yanlış bir düzenleme yapılmaması adına farkların bilinmesi ve tanımlarının doğru yapılması gerekmektedir. Kredi kullanılması durumunda da bu iki farklı parametrenin...
Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit “su”dur.Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar. Bunun...
Site Yönetimi Kanunu; hem yöneticilerin hem de kat sahiplerinin sosyal ve ortak yaşamda en önemli yardımcı durumunda. Site Yönetimi Kanunu özellikle kalabalık olan sitelerde yöneticilik yapanların, yapacak olanların kesinlikle okuma ve bilgilenmesi gereken çok önemli bir ortak yaşam rehberidir. Gayrimenkul alanında yapılan herhangi bir işlem yapmak, ev veya arsa arazi...
Grobeton Almanca'da kaba anlamına gelen grup sözcüğünden türemiştir. Grobeton inşaatlarda dayanımın çok fazla önemli olmadığı alanlarda kullanılan bir beton çeşididir. Bu beton çeşidi düşük dozludur ve demir içermez. Grobeton ne amaçla kullanılır, sorusu merak konusudur. Yapılarda temel için kızı yapıldıktan sonra sıkıştırılarak tesviye edilen zemin üzerine blokaj dragon uygulaması yapılarını Bu...
1 Bina yapılırken yeraltı suyunu alacak drenajın iyi yapılmaması. 2 Bina temeli yakınında yapılan fosseptiklerin temele su bırakması. 3 Dökülen betonlarda vibratörün kullanılmaması ve dolayısıyla gerekli beton sıkıştırmasının yapılmaması. 4 Taşıyıcı perdelerin köşelerinde perde uç bölgesinin yapılmaması 5 Kiriş ve kolon demirlerinin ekleme kısımlarının kısa tutulması. 6 Betonun işçiliğini kolaylaştırmak için fazla su kullanılması. 7...
Restorasyon çalışması gündeme geldiğinde ön plana çıkan rölöve nedir? Geçmişten günümüze gelen mimari eserler zamanla yıpranır ve bozulur. Tarihi değeri ile gelecek nesillere ışık tutan bu paha biçilmez eserlerin düzenli olarak bakıma ihtiyacı vardır. Kültür mirasımız olan bu eserlerin tahrip olması vs. sonucu aslına uygun olarak restorasyonu gerekebilir.  Bu...
İntifa hakkı taşınmaz veya taşınır bir mal veya mülk üzerine bir kişiye verilen bir irtifak hakkı açıklar. Yasalarca bir mülkün sahibi olan kişi başka bir kişiye o mülkün getirilerinden ve semerelerinden tümüyle yararlanma hakkı vermesidir. Bu hak verildikten sonra sahibe yalnızca kuru mülkiyet hakkı kalır. Bu hak sınırlandırılmış bir...
İnşaat alanında kullanılan bir terim olan hakediş nedir? Herhangi yapılan bir iş için ödenen bedele hak ediş denir. İnşaat alanında yapılan projelerde çalışmaların karşılığında alınan ücretin tümü hakediş olarak adlandırılır. İnşaat sektöründe hakedişin alınabilmesi için yapılacak işin adedi belirlenir. Bu hakediş kurumlar tarafından belirlenir. Daha sonra taşeron firmaya ödeme...
Stopaj vergisi günlük hayatta sık sık duyduğumuz ama çoğumuzun ne anlama geldiğini bilmediğimiz bir kavramdır. Çoğunuzun aklında fatura stopajı ne kadar olacak, stopaj vergime ne kadar vereceğim, nasıl hesaplayacağım, ödemezsem ne olur gibi sorular mevcuttur. Bu sorular oldukça aratılan, insanların merak ettiği sorular arasında bulunuyor. Stopaj (vergi için) bir yere ödenen paradan...