Sahibi şirketler dışında olan bir gayrimenkulün işyeri olarak kiralanması halinde kira bedelinden kesilerek maliyeye ödenmesi gereken peşin vergidir. Kira bedelinin %22 si stopaj olarak kesilir.  Stopaj kesilmemiş kira bedeline brüt kira, kesildikten sonra kalan kısma net kira denir. Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen...
Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit “su”dur.Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar. Bunun...
Akrilik boya,   su bazlı bir boya çeşididir. Boya yapı olarak yağlı boyaya benzer. Akrilik boyanın farklı renkleri bulunur. Kremsi ve pürüzsüz bir yapıya sahip olan bu boya türü aynı zamanda düz olan tüm yüzeylere uygulanabilir ve çok amaçlı bir şekilde kullanılabilir. Boyanın hammaddesi elyaftır akrilik boya içerisinde pigment cilt akrilik...
İmalat ya da yan ürün olarak kullanılabilen kontrplak çok bilinen bir orman ürünüdür. İnşaat ve mobilya sektörlerinin olmazsa olmaz malzemesi kontrplak, dayanıklılığı ve mukavemet özelliği yüksek olmasından dolayı birçok alanda kullanılır. Tercih edilme nedenlerinden biri de sağlığa zararlı olmamasıdır. Bu ahşap ürünü, filmli veya filmsiz olabilir. Filmli olanlar inşaat,...
1 Bina yapılırken yeraltı suyunu alacak drenajın iyi yapılmaması. 2 Bina temeli yakınında yapılan fosseptiklerin temele su bırakması. 3 Dökülen betonlarda vibratörün kullanılmaması ve dolayısıyla gerekli beton sıkıştırmasının yapılmaması. 4 Taşıyıcı perdelerin köşelerinde perde uç bölgesinin yapılmaması 5 Kiriş ve kolon demirlerinin ekleme kısımlarının kısa tutulması. 6 Betonun işçiliğini kolaylaştırmak için fazla su kullanılması. 7...
İş yeri, arazi, konut, tarla, arsa gibi tüm emlak faktörleri için tapuda dile getirilen satış tutarının % 4’ü oranında hesaplama yapılan ve devlete ödenen harç cinsine verilen isim tapu harcı olarak nitelendirilir. Tapu harcına ek olarak tapuda işlem uygulayan yurttaşlardan 2021 yılı için 194,75 TL tutarında döner sermaye kaleminin...
Andezit taşı volkanik bir kaya olarak isimlendirilir. Lav tabakasının yer hareketlerine bağlı olarak yüzeye çıkması ve ani soğuması ile birlikte taşlaşan lavların kaya parçalarına andezit taşı denir. Andezit taşı herkesin bildiği taş türleridir. Ancak bu taş çeşitlerinin nasıl elde edilmiş olduğu birçok insanın merak konusudur. Andezit taşları, volkanik kaya parçalarıdır. Andezit...
Site Yönetimi Kanunu; hem yöneticilerin hem de kat sahiplerinin sosyal ve ortak yaşamda en önemli yardımcı durumunda. Site Yönetimi Kanunu özellikle kalabalık olan sitelerde yöneticilik yapanların, yapacak olanların kesinlikle okuma ve bilgilenmesi gereken çok önemli bir ortak yaşam rehberidir. Gayrimenkul alanında yapılan herhangi bir işlem yapmak, ev veya arsa arazi...
Konut ya da parsel gibi varlıkların alım-satımlarında tapu işlemleri için gerekli olan evraklar vardır. Bu evrakların en önemlileri alıcı ve satıcıların nüfus cüzdanları veya varsa vekaletleridir. Eğer alım ve satımı yapılan varlık bir konut ise bağlı olduğu belediyeden alınan rayiç bedeli de belgelendirilmelidir. Ülkemizde konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS)...
Etriye betonarme kiriş ve kolonlarda kullanılan enine olan donatıya verilen isimdir. Etriye bulunmuş olduğu elemanın kesitine bağlı kare dikdörtgen çember ya da çokgen şeklinde bükülmüş olan hasır ya da ince çubuk donatıdır. Donatı kafesinin yerleştirilmesi ve montajında etriye yaş beton içinde stabiliteyi sağlamak için vazgeçilmez bir ekipmandır. Eğilme donatısının yerel...